šiurinti

šiurinti
šiùrinti (-yti), -ina, -ino , NdŽ, šiurìnti, -ìna, -ìno 1. , NdŽ, LTR(Ktk), Ar, Auk caus. šiurti 5: Šiùrina vėjas kviečius stovinčius J. Tik vėjas nemiegojo, vis švilpčiojo, šiurino aplink šiukšles . Pataisyk stogo šelmenį – jau vienoj vietoj vėjas baigia šiùrint Bgs. Ei tu, mergužėlė, balta lelijėlė, kas šiùrino galvužėlę? JV170. Nū tokia praudžia, kad žėdnas šiurìna plaukus aukštyn ant galvos J. Nešiurìnk mun plaukų, beglostydamas priš gaurą Kal. Kitas šuo pyksta šiùrinamas (glostomas prieš plauką) M.Unt. | prk.: Nepasiduok šiùrinama! M.Unt. | refl. NdŽ, FrnW: Šiurìnas gijos neapvyniotos su drobe ant kalados J. Verpalai šiurìnas, kad mėčio[ja] priešais J. 2. intr. , NdŽ, FrnW pūsti, šiurenti: Vėjas pro sąsparą šiùrina Skr. Sušilus net gera, kaip vėjas par kaktą šiùrina Žl. Vėjas pro duris šiùrina, dulkes neša Tj. 3. tr. šlaminti, čežinti: Vėjas lapus šiùrina Plv. 4. intr. krutėti, kirbėti: Kažkas man už apikaklės šiùrina Kdl. 5. 1 caus. šiurti 1. \ šiurinti; nušiurinti; pašiurinti; sušiurinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • šiurinti — šiùrinti vksm. Vėjas šiùrina pláukus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiūrinti — šiū̃rinti ( yti), ina, ino NdŽ 1. intr. lėtai eiti, slinkti: Kas te patvoriais šiū̃rina? Ck. Ko šiū̃rini lyg Martynas prie ančių? Snt. ^ Šiūrina pūrina aukštai dėt (apynys) LTR(Pn). 2. tr. barti, bausti: Jas (dukteris) tėvas ka šiūrino! Gdž. ◊… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siūrinti — siū̃rinti ( yti Slm), ina, ino intr. NdŽ DŽ1, Lkm šnek. iš lėto, sunkiai eiti: Žmogus vos siūrina, gal serga Tr. Žiūrėk, kaip jy siū̃rina, matos, kad negalia Pl. Siū̃rina kaip nesavom kojom Sv. Siū̃rina kaip senas vilkas Vžns. Tiku siū̃rina, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiūrinti — atsiū̃rinti intr. Š, Č, Klt šnek. iš lėto, sunkiai ateiti: Kas tę atsiū̃rina? K.Būg(Ds). Led atsiū̃rino iš klaimo namo Užp. Petrai, kiaulė atsiūrina! Tr. siūrinti; atsiūrinti; įsiūrinti; išsiūrinti; nusiūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšiūrinti — atšiū̃rinti intr. LTR(Pnd) pamažu ateiti: Ateina senelis, atšiūrina LTR(Ob). šiūrinti; atšiūrinti; iššiūrinti; nušiūrinti; prašiūrinti; užšiūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durenti — durenti, ena, eno tr. šiurinti: Vėjelis debesėlius gainioja ir durena ežero paviršį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiūrinti — išsiū̃rinti intr. Š šnek. iš lėto, sunkiai išeiti. siūrinti; atsiūrinti; įsiūrinti; išsiūrinti; nusiūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššiūrinti — iššiū̃rinti intr. LTR(Ob) pamažu išeiti: Kažkur iššiū̃rino iš namų Pn. šiūrinti; atšiūrinti; iššiūrinti; nušiūrinti; prašiūrinti; užšiūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiūrinti — nusiū̃rinti intr. Pnd; Ser šnek. iš lėto nueiti: Kažin kokia te boba nusiū̃rino Švnč. Kaip tu ir nusiū̃rinai, kai dabar taip pripustytas kelias? Skp. Jau nusiū̃rino žaloja vasarojun PnmR. siūrinti; atsiūrinti; įsiūrinti; išsiūrinti; nusiūrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušiurinti — nušiùrinti 1. caus. nušiurti 1: Plaukų ant galvos jau mažai bebuvo likę, ir tie saulės ir vėjų nušiurinti rš. 2. tr. pučiant nudžiovinti: Kad Dievas duotų ryt giedrią dienelę, kad nupūstų nušiurìntų nuo žirgo raselę (d.) Aps. šiurinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”